1- « اهداف و انتظارات اصلی نهضت تولید علم از منظر امام خمینی(ره)»
50 بازدید
محل نشر: کتاب نهضت تولید علم از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تولید علم و دست یابی به پیشرفت در زمینه های گوناگون، یکی از مهم ترین دغدغه های بشری در طول تاریخ بوده است. نکته مهم در بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری اهداف و انگیزه هایی است که در پرتو آن اهداف تولید علم از ارزش بالایی برخوردار می شود و مفید و ثمر بخش خواهد بود. در اندیشه امام خمینی(ره) به این اهداف و انگیزه ها بارها اشاره شده است. امام خمینی(ره) در راستای اندیشه اسلامی، هدف از تولید علم را کسب استقلال و خودکفایی و دست یابی به پیشرفت هایی صنعتی و مادی و کسب اعتماد به نفس می دانند.