اخلاق نظامی در مکتب علوی و اندیشه های ماکیاولی
46 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه اخلاق سال سوم بهار و تابستان 1389 شماره های 7 و 8
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از نظر امام علی(ع) هرچند نظامی گری لازمه حکومت است، اما بایستی همواره بر اصول دینی و اخلاقی استوار باشد. آن حضرت همواره در جنگ های خویش پایبند مسائل اخلاقی بود و حاضر نبود اخلاق را فدای مسائل نظامی کند. برخلاف این دیدگاه و عملکرد، ماکیاولی معتقد است برای حفظ قدرت و حکومت، فرمانروایان از هروسیله ای می توانند استفاده کنند. در این مقاله با اشاره به اندیشه های ماکیاولی و ارزیابی آنها با اندیشه های علوی سعی شده تفاوت این دو دیگاه و تعالی اخلاق نظامی امام علی(ع) را روشن کنیم.