نقدی بر قصه پر غصه طفلان مسلم در سیما
50 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه فروردین 1388، شماره 108
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نقدی است بر نوشته آقای جودکی و غلام علی رجایی که معتقدند قضیه طفلام مسلم اساس درستی ندارد.