پیشرفت های تمدنی چین و تاثیر آن در جهان اسلام
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چین و پیشرفت های تمدنی آن موضوعی است که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است...بررسی این موضوع نشان می دهد که چینیان از نظر تمدنی نسبتا پیشرفته بودند ورود دستاوردهای تمدنی این کشور به چهان اسلام موجبات ترقی و پیشرفت هر چه سریع تر تمدن اسلامی شده است...