« انجام خدعه و ترک غدر در سیره نظامی امام علی(علیه السلام)»
58 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - پژوهشی «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» شماره5، 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از موضوعات مهم در سیره نظامی امام علی(ع)، جواز یا عدم جواز استفاده از «خدعه» و «غدْر» در هنگام مواجهه و درگیری با دشمن است. در تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع دست اول تاریخی و غیر تاریخی نگاشته شده، سیره نظامی امام علی(ع) در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این موضوع نشان می دهد که امام علی(ع) همانند پیامبر اکرم(ص) هیچ گاه از غدر که به معنای نیرنگ و تلاش در جهت شکست دشمن به هر وسیله است، استفاده نمی کرد اما از خدعه که به معنای فریب دادن است، تنها در جنگ بهره می برد.