جریان فکری غلو در زمان امام جواد(ع) و نوع برخورد حضرت با غالیان
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از جریان های خطرناک و آسیب رسان در دروه امامان(ع)، جریان فکری غلو است. بررسی این جریان فکری در دوره امام جواد(ع) و نوع برخورد و مقابله آن حضرت با این جریان غالیانه، موضوع اصلی پژوهش حاضر است. بررسی منابع مختلف رجالی، فرقه شناختی و تاریخی نشان می دهد این جریان فکری- که از دوره های قبل آغاز شده- در دوره امام جواد(ع) تداوم یافته و آن حضرت همانند دیگر امامان(ع)، به مقابله با این جریان غالیانه پرداخته است و تلاش دارد به معرفی و رسوا سازی غالیان این دوره- که عمدتا در خط فکری غالیانِ متقدم بوده اند- بپردازد. علاوه بر این، آن حضرت با استدلال به آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر اکرم(ص) سعی دارد باورهای غالیانه ای که در مورد خلفا(ابوبکر، عمر) مطرح است را نادرست معرفی کند. کلمات کلیدی: امام جواد(ع)، غلو، تفویض، غالیان، ابوالخطاب، رسواسازی،