مبارزه با اقلیت غالی راهکاری جهت مبارزه با جریان های تکفیری
41 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره جهانی، جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی