تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان در فتوحات اسلامی
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در خصوص تعاملات اعراب و ایرانیان قبل از فتوحات، و در رابطه با نحوه فتوحات، نوع برخورد ایرانیان با این پدیده و دخالت و یا عدم دخالت ائمه(ع) در فتوحات، هدف اعراب از حمله به ایران، دست آوردهای ایرانیان از حمله اعراب، علت و نحوه پذیرش اسلام از طرف ایرانیان، و مسائلی دیگر از این دست، اظهار نظرهایی توسط برخی از نویسندگان صورت گرفته و شبهات متعددی مطرح شده است. برخی از نویسندگان معتقدند: قبل ازاسلام بنی امیه با ایرانیان روابط اقتصادی داشته اند و بنی هاشم با رومیان بنابراین نزاع بنی امیه و بنی هاشم، یک نزاع اقتصادی بوده است. در دوره بعد هم که محمد(ص) به مدینه آمده، برای این بوده که بر سر راه کاروان های تجاری قریش که عازم ایران بوده اند، کمین کند.این نویسندگان از طرفی ورود اسلام و اعراب مسلمان را برای ایران و ایرانی فاجعه بار خوانده اند و معتقدند:« تمام مشکلات ایران، دقیقا پس از حمله ویران گر اعراب به ایران آغاز شده است. حملات ویران گری که با جنگ و خون ریزی های بی شمار همراه بوده است. حتی ائمه نیز با تعصب عربی و ضد ایرانی که داشته اند در این خون ریزی ها شرکت کرده اند. ایران و ایرانی هیچ بهره ای از ورود اسلام، جز کشته شدن دانشمندانش و سوختن کتاب خانه هایش و از بین رفتن مراکز فرهنگی اش نبرده است.ایرانی در پذیرش اسلام هیچ اختیاری نداشت و مسلمان شدن ایرانیان به زور شمشیر و پس از قتل عام های فجیع صورت گرفته است.» آنچه در این کتاب تقدیم خوانندگان محترم و منصف می گردد، بررسی این مسایل در قالب موضوعات جداگانه است. مطالعه این مجموعه که در واقع پاسخ به شبهات متعدد و تکراری است که در نوشته های نویسندگان مذکور آمده و در برخی سایت های اینترنتی منتشر شده، می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.