«سیره نظامی امرالمومنبن(ع)»
42 بازدید
ناشر: مرکز مدیریت حوزه علمه قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2638-87-1
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده امام‌ علی(ع) در دوره کوتاه حکومت خویش که کمتر از پنج سال به طول انجامید،‌سه جنگ بزرگ جمل، صفین و نهروان را پشت‌سر گذاشت. وقوع این جنگ‌های مهم در حکومت آن حضرت، سبب شد تا گزارش فعالیت‌های نظامی امام علی(ع) در دوره حکومتش بیشترین بخش از گزارشهای مورخان را درباره ایشان، به خود اختصاص ‌دهد. از این رو اخبار اقدامات نظامی امام علی(ع) در منابع تجلی خوبی یافته است. با توجه به شخصیت برجسته آن حضرت و قرار داشتن ایشان در مقام نخستین امام شیعیان، در این پژوهش کوشیده‌ایم تا با نگاه مطالعات سیره‌ای، سیره آن حضرت را در مسائل نظامی مورد بررسی قرار دهیم. و ضمنا به شبهات مهمی که در این خصوص وجود دارد، پاسخ دهیم. سؤال اصلی این پژوهش چنین است: جایگاه نظامی گری در اندیشه امام علی(ع) چیست و تجلی سیره نظامی ایشان در زمان حکومت چگونه بوده است؟ در جواب این پرسش و در فرضیه آمده است: از نظر امام علی‌(ع) هر چند نظامی گری لازمه حکومت است، اما بایستی همواره بر اصول دینی و اخلاقی استوار باشد. سیره نظامی امام علی‌(ع) در عصر حکومت در شکل مدیریت نظامی قبل از جنگ، به هنگام جنگ و پس از جنگ تجلی یافته است. در این پژوهش ابتدا به بحث نظامی گری از منظر امام علی(ع) توجه شده است و دیدگاه های آن حضرت در این خصوص و نوع نگاه آن حضرت به مسائل نظامی در ساختار حکومت، مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش‌های اصلی تحقیق که شامل فصل دوم و سوم این رساله است به مدیریت نظامی حضرت علی(ع) قبل از شروع جنگ، مدیریت به هنگام جنگ و مدیریت پس از جنگ پرداخته شده است.نتیجه‌گیری رساله نیز در پایان فصول فوق ارائه شده است.