مجموعه مقالات تاریخ امامت
46 بازدید
ناشر: معارف
نقش: با اهتمام
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این دو جلد کتاب در واقع مجموعه مقالات است. مقلاتی که پیش از این در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده و اینک با بازبینی و ارزیابی مجدد برخی از آنها که مناسب اساتید گروه معارف بوده بر اساس سر فصل ها انتخاب شده و به اپ رسیده است. در ارزیابی این مقالات از اساتید صاحب نام استفاده شده است.